logoJohnCube

Wykorzystujemy ciasteczka w celu łatwiejszego korzystania z naszej strony.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, do czego wykorzystujemy te informacje.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych podanych na formularzu kontaktowym jest JohnCube Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Św. Józefa 13, 44-200 Rybnik.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z firmą poprzez adres e-mail: support@johncube.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 3. Dane będą przetwarzane w celach kontaktowych na potrzeby przygotowania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes JohnCube Sp. z o.o., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zgłoszenia.
 4. Dane będą przechowywane przez 1 rok od momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie JohnCube Sp. z o.o., w tym podmiotom:
 • obsługującym systemy informatyczne,
 • prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z JohnCube Sp. z o.o. wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
 1. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 2. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z JohnCube Sp. z o.o. (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 3. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, rozpatrzenie zgłoszenia nie będzie możliwe.